Välkommen

”Diamanten som vi alla bär på slipas och blir
kristalliskt vackrare och renare för varje gång
som vi lyssnar till vår inre källa av ljus"